این جمعه آخرين جمعه ي ماه مبارك رمضان و روز قدس هست.
پس:
وظيفه مون رو فراموش نكنيم وجمعه توي راهپيمايي شركت كنيم.
 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

از پرده برافتد غم پنهاني قدس
آخر به سر آيد شب ظلماني
قدس
با
سامريان بگو که مهدي برسد
آزاد کند يوسف زنداني
قدس

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

به نقل ازخبرگزاری مهر:نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان اعلام روز قدس در سه دهه پیش توسط امام راحل (ره) را نمادی از نگاه ژرف نگرانه این رهبر فرزانه به ابعاد عقیدتی وتاریخی مسئله فلسطین به طور اعم وقدس به طور اخص دانست.

"ابو عماد الرفاعی" نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر این مسئله افزود: اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان تاکید مجددی بر اسلامی بودن این مسئله و مربوط بودن آن به جهان عرب واسلامی محسوب می شود که امام راحل (ره) در نشان دادن راه صحیح به امت اسلامی در رابطه با مسئله فلسطین پیشگام و پیش قدم بود.

به گفته رفاعی در حالی که تلاش می شد مسئله فلسطین محصور به چارچوب های مرزی و فلسطینی شود این اقدام هوشمندانه امام خمینی (ره) بار دیگر مسئله فلسطین را به عمق اعتقادات ملل عربی و اسلامی باز گرداند که این به خودی خود بیانگر میزان ژرف نگری امام راحل در امور سیاسی ومنطقه ای است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

دبیرکل حزب ملت فلسطین اعلام روز قدس توسط امام راحل را همدردی و همراهی صریح با ملت فلسطین خواند و آنرا بیانگر درک بالای رهبر انقلاب اسلامی ایران از جایگاه والای قدس در زندگی نه تنها ملت فلسطین بلکه تمامی ملل عربی و اسلامی دانست.

"بسام الصالحی" دبیر کل حزب ملت فلسطین که از رام الله با خبرنگار مهر سخن می گفت با اعلام این موضع افزود : اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان نشان داد که انقلاب اسلامی ایران به خوبی دریافته است که احقاق حقوق ملت فلسطین تنها از راه بسیج تمامی توانمندی های بالقوه ملل عربی و اسلامی قابل انجام است و برای مقابله با تهدیدهای توسعه طلبانه صهیونیستی تنها با بسیج جهان اسلامی امکان پذیر می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

خبرگزاري فارس: روز قدس روزي است كه بين منافقين و متعهدين امتياز خواهد شد. روز هشدار به ابرقدرت ها و تفاله هاي آنان است. روزي است كه بايد به اين روشنفكراني كه در زير پرده با آمريكا و عمال امريكا روابط دارند، هشدار داد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

درچندروزی که ازانتخابات می گذردبه عنوان یک نامزد،یک(به گفته خودتان)انقلابی،یک نخست وزیرسابق،یک رئیس فرهنگستان،یک استاددانشگاه و...  کارهایی بایدمی کردیدکه نکردیدوکارهایی هم کردیدکه نبایدمی کردید.

درباره کرده هاونکرده هافراوان گفته اندواحتمالافراوان شنیده اید.مقصود،تکرارآنهانیست.صحبت ازفعل بدی است که درحق بخش بزرگی ازطرفداران ساده دلتان درتهران رواداشتید.طرفدارانی که برای رسیدن به آینده ای روشن تر(هرچه باشد)به شمارای دادند.طرفدارانی ازقیطریه تاولنجک ازآریاشهرتاشهرآراوازتهرانسرتاتهران ویلا که بیشترشان اگرچه ذیل عنوان "شمال شهرنشین"قرارنمی گیرند،امادرنیمه شمالی شهرزندگی می کنند.آنهابه شمارای دادند.نزدیکانشان هم به شمارای دادند.دوستانشان هم همین طور.همان هایی که این شب هابالای بام میروندوباتمام حجم صدایشان میرحسین میرحسین والله اکبرمی گویند.

هرکس دیگری حق نداشته باشد،آنهاکاملاحق دارندمطمئن باشندکه درانتخابات تقلب شده است.آنهاهمان طورکه نتیجه انتخابات نشان داد،دراکثریتندالبته درمحیطی که درآن زندگی کرده اند،نفس کشیده اند،راه رفته اند،جوتبلیغات رادیده اند،انتخاب کرده اندودست آخررای داده اند.آنهادرهرجمعی که بوده اندخودرادراکثریت دیده اند،درجمعی که درباره گشت ارشادصحبت می شود،درجمعی که درآن درباره جمع آوری دیش های ماهواره سخن می گویندودرجمعی که همه برسرسخیف بودن توزیع سیب زمینی وسهام عدالت درمیان روستائیان هم نظرند.بسیاری ازآنهاحتی یک باربایک نفرکه به رئیس جمهورمنتخب رای داده،هم کلام نشده اند.

برای بسیاری ازآنهانه تنهاواژه "دهاتی"که حتی کلمه "شهرستانی "هم تحقیرآمیزاست.ودراین ماجراالبته حق باآنهاست.دهاتی وشهرستانی راآنهانه به طورمستقیم وچهره که ازطریق سینماوتلویزیون ناقص ماشناخته اند.سینماوصداوسیمایی که دهاتی وشهرستانی جماعت رامظهرپخمگی و"جوات بودن"معرفی می کندوکمترتوصیفی واقعی اززندگی ونیازهای یک دهاتی یاشهرستانی ارائه می دهد،نیازهایی که اگرحتی به بخش کمی ازآن پاسخ داده شوددررای اوتاثیرمی گذارد.

 آقای موسوی:

درجمع طرفداران شماشعارداده می شد"هرچی جوات مواته...  بااحمدی نژاده" وکمترکسی ازآنهاتوجه داشت که تعداد"جوات موات"هاچقدراست.

اگرچه تقریباهمه قبول داشتندکه تعداداین شهرستانی هاودهاتی هاازآنهابیشتراست وازقبل پذیرفته بودندکه روزانتخابات ارزش رای آنهابارای دهاتی هاوشهرستانی هاوکلا"جوات"هابرابراست،اماهیچ گاه ازاین دومقدمه به این نتیجه نمی رسندکه اگرکسی به هرعلتی دل اینهارابه دست آورده باشد،بخش بزرگی ازآرای انتخابات رابرده است.

آقای موسوی

شماوبیشترازشماستادانتخاباتی شمابه این عده ازطرفدارانتان بدی کردید.آنهارابه این باوررساندیدکه واقعاتقلب شده است.شماهم چشمان"ازپیش بسته"آنهارابسته نگه داشتید،بسته به روی واقعیت های خارج وحتی جنوب پایتخت.ونتیجه بسته ماندن این چشمان ازپیش بسته برروی خیل "جوات" هااین است که درخیابان های تهران می بینیم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 
به گزارش دفتربسیج دانش آموزی شهرستان بوئین زهراطرح مقدماتی  ولایت امسال نیزباحضور125 دانش آموزشهرستان بوئین زهرادردوبخش خواهران وبرادران دراردوگاه امام علی (ع)قزوین برگزارمی گردد.ابراهیمی گفت:نکات ومواردموردنیازجهت اطلاع  دانش آموزان شرکت کننده دراین طرح درجلسه توجیهی به این دانش آموزان بیان شد.ایشان درخصوص زمان اعزام دانش آموزان به این اردو تصریح کرد:65 دانش آموزپسردرتاریخ 13/4/88  و60دانش آموزدختردرتاریخ 27/4/88  به مدت 5روزبه  این اردواعزام وآموزش های لازم رافراخواهندگرفت.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

به گزارش مسئول دفتربسیج دانش آموزی شهرستان بویین زهرا،اردوی فرهنگی تربیتی صحرایی بسیج دانش آموزی به مدت ۳۶ ساعت درمورخ ۱۸و۱۹ فروردین ۸۸ دراردوگاه امام حسن عسکری (ع)بخش آبگرم بویین زهرابابرنامه هاواهداف ومنظورهای ذیل برگزارمی گردد.برنامه ها:سازمان دهی نیروها-توجیه سازمانی وشرح مختصرفعالیت های اردو-ارتقاءبصیرت(کلاسهای عقیدتی،احکام،اخلاق،پاسخبه سوالات وآشنایی بامصادیق معروف ومنکرات)اقامه نمازجماعت وبرگزاری دعا-راهپیمایی شبانه وجهت یابی به کمک ستارگان وپی بردن به عظمت الهی بااستفاده ازتاریکی شب-تمرین رژه های حماسی-اجرای مراسم صبحگاه -اجرای مسابقات ورزشی ازجمله دومیدانی وطناب کشی وبرگزاری کوه پیمایی وراهپیمایی تاکنیکی.ابراهیمی هدف ازبرگزاری این اردوراارتقاءباورهای دینی وبنیه معنوی وروحیه انقلابی وخودباوری ومسئولیت پذیری وحفظ وانسجام واغناءحس هیجان طلبی دانش آموزان بیان کرد.ایشان درخصوص منظورهای این اردوگفت:منظورازبرگزاری این اردو۱-تحقق بخشیدن به تدابیرفرماندهی معظم کل قوامبنی بربرگزاری مانورهای صحرایی واجرای فعالیت های فرهنگی ۲-احیاءخاطرات هشت سال دفاع مقدس۳- تقویت سازماندهی وآشنایی بازندگی صحرایی واجتماعی زیستن و...می باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

۲۵۰دانش آموزدختروپسربسیجی شهرستان بویین زهرادرقالب اردوی راهیان نورازسوی دفتربسیج دانش آموزی بویین زهراازمناطق جنگی جنوب کشوربازدیدنمودند.دراین برنامه بیش از۱۲۰دانش آموزپسردرمرحله اول بیش از۱۲۰دانش آموزدخترنیزدرمرحله دوم به این مناطق اعزام شدند.مسئول دفتربسیج دانش آموزی بویین زهراازتوزیع بسته های فرهنگی واجرای مسابقات مختلف دربین دانش آموزان درطول این برنامه خبرداد.  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  | 

مسئول دفتربسیج دانش آموزی شهرستان بویین زهراگفت:امسال 240دانش آموزبسیجی شهرستان

 بویین زهرادرقالب اردوهای راهیان نورازمناطق جنگی جنوب کشوربازدیدمی نمایند.وی خاطرنشان کرد:

 جهت بازدیدازاین مناطق 120دانش آموزپسردرتاریخ 28/12/87 و120دانش آموزبسیجی دخترنیزدرتاریخ

۱/۱/۸۸اعزام خواهندشد.وی استقبال دانش آموزان راجهت شرکت دراین اردوقابل ملاحظه دانست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حقی  |